MENI

Sastav

ORGANIZACIONA STRUKTURA

U skladu sa Zaključkom Vlade Radnu grupu čine:

 1. rukovodilac
 2. zamenik rukovodioca
 3. 2 člana

Rukovodioca, zamenika rukovodioca i članove Radne grupe imenuje Vlada.


SASTAV RADNE GRUPE

 1. rukovodilac Veljko Odalović, predsednik Komisije za nestala lica
 2. zamenik rukovodioca Prof. dr Suzana Matejić, veštak sudske medicine
 3. član general Branislav Mitrović, predstavnik Vlade Republike Srbije
 4. član Borislav Tajić, Kancelarija za Kosovo i Metohiju
 Vrh strane
 Vlada Republike Srbije Komesarijat za izbeglice Zahtev za traženje nestalog lica ICMP Prijava lokacije Knjiga nestalih lica na području Republike Hrvatske Knjiga nestalih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine Knjiga lica koja su nestala u vezi sa događajima na Kosovu Crveni krst Srbije - Služba traženja